festival workshop info history links
 
 

Tyvärr måste vi meddela att Deaf Arts NOW! festivalen 2007 är inställd, men workshop kommer att arrangeras den 17 - 23 juni.

Vi hoppas se vår publik igen 2010 då Deaf Arts NOW! och Nordisk kulturfestival arrangeras i Stockholm.


deaf arts now
är en Europeisk kulturfestival för döva som hålls var tredje år. Den första festivalen hölls i Sto
ckholm under kulturhuvudstadsåret 1998 och i juni 2007 blir det fjärde gången gillt.

deaf arts now har som mål att ge professionella döva konstnärer och artister en chans att träffas, utbyta ideer och inspiration och därmed få utvecklas som konstnär. deaf arts now ger också en chans att få visa sitt skapande inför publik.
Ett antal professionella döva konstnärer inbjuds att delta i workshops inom sex olika konstformer, foto, film, teater, poesi, konst och dans. Dessa workshops pågår under sex dagar och ledare är döva aktiva konstnärer med utbildning och erfarenhet, var och en inom sin gebit.
I samband anordnas en festival. Där får deltagande artister och konstnärer en unik möjlighet att visa upp sin konst i utställningar och uppträdanden. Publiken, döv som hörande, kommer från Europas alla hörn för att få uppleva dövkultur i sitt rätta element.

Är du döv, professionell poet, skådespelare, konstnär, fotograf, dansare eller filmare?
Är du intresserade av att delta i ett stort europeiskt kulturevenemang och jobba tillsammans med andra konstnärer?
Söker du nya erfarenheter och ny inspiration?
Då är deaf arts now något för dej!


mail